آیا برای ارسال پیامک به افرادی که

پیامک های تبلیغاتی خود را مسدود کرده اند دچار مشکل شده اید؟

پیامک مسدود مخابراتی

برای ورود به سامانه پیامک sms.ir نام کاربری (شماره موبایل) و رمز عبور خود را وارد نمایید

نام کاربری خود را وارد نمایید

رمز عبور را وارد نمایید

درصورتیکه رمزعبور خود را فراموش کرده اید حرف P را به 300077 ارسال نمایید.

ثبت نام در سامانه پیامک sms.ir کمتر از یک دقیقه زمان خواهد برد. شماره موبایل خود را وارد نمایید تا پس از ایجاد حساب، اطلاعات ورود را برایتان ارسال کنیم.

شماره موبایل خود را وارد نمایید

در صورتی که رمز عبور خود را فراموش کرده اید شماره موبایل و ایمیل خود را وارد نمایید. ما در کمتر از ۵ دقیقه رمز عبور را برایتان ارسال می کنیم.

شماره موبایل خود را وارد نمایید

ایمیل خود را وارد نمایید

برگشت به صفحه ورود

Close

جایگزینی کلمه پیامک به جای اس ام اس

اس ام اس یا sms ذاتا یک کلمه انگلیسی است، اما ورود آن به همراه تکنولوژی تلفن همراه که خود آن نیز مدتها پس از ورود، جایگزین کلمه موبایل شد، به یکباره کلمه جدیدی را وارد دایرهالمعارف کلمات فارسی نمود.

استفاده رو به رشد سامانه های اس ام اسی و متعاقب آن استفاده از کلمه اس ام اس در برنامه های تلویزیونی، باعث افزایش نگرانی زبان شناسان و دوستداران زبان و ادبیات فارسی شد. این افراد به شدت خواستار جایگزینی این قبلی کلمات شدند. همزمان و در مقابل، عده دیگری و با مخالفت با این جایگزینی، اعتقاد بر همسانی این کلمات با کلماتی از قبیل تلفن ، پست و … داشتند.

اما پس از گذشت چندین سال از ورود این کلمه، فرهنگستان زبان و ادب فارسی بر اساس وظیفه قانونی خود بر آن شد تا جایگزینهای مناسبی را برای کلمات غیرایرانی که به صورت غیرمستقیم و همراه با تکنولوژی وارد زبان ایرانی شده اند، انتخاب نماید.

پس از بررسی انجام گرفته شده در کارگروه تخصصی واژه گزینی مخابرات، ۶ کلمه پیشنهادی برای جایگزینی کلمه اس ام اس انتخاب گردید. این شش کلمه عبارت بودن از : ۱- پیام ۲- پیام کوتاه ۳- پیامک ۴- پیامه ۵- پک ۶- پکاف

smsORpayamak

پس از انجام بحث و بررسی های کارشناسی، دو کلمه پیام کوتاه که معنای کلمات Short Message می باشد و مخفف آن، کلمه پیامک برای جایگزینی به تصویب رسیدند.

 


هنوز نظری داده نشده است